Logo Antwerpen, brengt je naar de homepagina

Steeds meer vacatures geraken niet ingevuld. Volgens arbeidsmarktspecialisten is het tekort aan werkkrachten in Antwerpen momenteel het grootst in 15 jaar tijd. Bovendien verwacht men dat dit tekort nog zal stijgen. Daarnaast voorspellen analisten dat de groep van kwetsbare werkzoekenden zal blijven toenemen. Hierdoor dreigt de kloof tussen vraag en aanbod steeds dieper te worden.

Stad Antwerpen wil deze kloof dichten door bedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van een diversiteits- en inclusiestrategie. Door inclusief te ondernemen en breder te kijken naar talent, kunnen bedrijven zich beter wapenen tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

Wie breder zoekt,
die beter vindt.

Ga samen met stad Antwerpen
voor inclusief ondernemerschap.

Inclusief werkgeven is het optimaal en duurzaam benutten van de diversiteit aan talent in én buiten de organisatie en dit vanuit een economisch en maatschappelijk oogpunt.

BRON: Bart Moens - docent & arbeidsmarktexpert

Inclusief ondernemen is een mindset, waarbij het niet zomaar draait om het tewerkstellen van kwetsbare werkzoekenden. Het gaat ook over de bereidheid om mogelijke vooroordelen over de arbeidsmarkt los te laten, en de herinrichting van de eigen onderneming.

Ondernemers die inclusief denken en handelen, zorgen voor oplossingen op meerdere vlakken. Enerzijds worden openstaande jobs vlotter ingevuld, dankzij een verbrede instroom aan talent. Dit resulteert in een economisch rendement. Anderzijds is de maatschappelijke investering even waardevol, doordat capabele mensen met een minder evident profiel op een kwalitatieve manier betrokken worden. Het spreekt voor zich: de efficiëntie van een onderneming vaart hier wel bij - qua kosten, tijd en productie. 

Competenties en motivatie vertellen heel wat meer dan leeftijd, geslacht, levenssituatie of afkomst. Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job, worden vaak de meest duurzame schakels in de onderneming. 

Stad Antwerpen biedt ondersteuning in de veranderingsstrategie richting inclusief ondernemen en wil de kijk op talent verbreden. Want wie breder zoekt, die beter vindt.

Dit kan door:

  • kansen te geven aan anderstaligen, jongeren, vluchtelingen, kortgeschoolden,... Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job.

  • samen te werken met maatwerkbedrijven.

Via een gericht diversiteitsbeleid wil stad Antwerpen een duurzame integratie van nieuwe mensen in bedrijven garanderen. Want het volledige potentieel op de arbeidsmarkt betrekken bij de verdeling van werk, daar wordt onze samenleving alleen maar beter van.

Focus op potentieel

Een blik op de arbeidsmarkt

Waarom inclusief ondernemen?

Samen met stad Antwerpen inclusief ondernemen

Offline: This content can only be displayed when online.
Logo Antwerpen, brengt je naar de homepagina

Steeds meer vacatures geraken niet ingevuld. Volgens arbeidsmarktspecialisten is het tekort aan werkkrachten in Antwerpen momenteel het grootst in 15 jaar tijd. Bovendien verwacht men dat dit tekort nog zal stijgen. Daarnaast voorspellen analisten dat de groep van kwetsbare werkzoekenden zal blijven toenemen. Hierdoor dreigt de kloof tussen vraag en aanbod steeds dieper te worden.

Stad Antwerpen wil deze kloof dichten door bedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van een diversiteits- en inclusiestrategie. Door inclusief te ondernemen en breder te kijken naar talent, kunnen bedrijven zich beter wapenen tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

Wat is dat juist,

Een blik op de arbeidsmarkt

Wie breder zoekt,
die beter vindt.

Ga samen met stad Antwerpen
voor inclusief ondernemerschap.

Een evidente vraag dringt zich meteen op: wat is dat nu juist, inclusief ondernemen? Om dat uit te leggen, kijken we even naar de huidige situatie van de Antwerpse arbeidsmarkt.


Inclusief werkgeven is het optimaal en duurzaam benutten van de diversiteit aan talent in én buiten de organisatie en dit vanuit een economisch en maatschappelijk oogpunt.

BRON: Bart Moens - docent & arbeidsmarktexpert

Inclusief ondernemen is een mindset, waarbij het niet zomaar draait om het tewerkstellen van kwetsbare werkzoekenden. Het gaat ook over de bereidheid om mogelijke vooroordelen over de arbeidsmarkt los te laten, en de herinrichting van de eigen onderneming.

Ondernemers die inclusief denken en handelen, zorgen voor oplossingen op meerdere vlakken. Enerzijds worden openstaande jobs vlotter ingevuld, dankzij een verbrede instroom aan talent. Dit resulteert in een economisch rendement. Anderzijds is de maatschappelijke investering even waardevol, doordat capabele mensen met een minder evident profiel op een kwalitatieve manier betrokken worden. Het spreekt voor zich: de efficiëntie van een onderneming vaart hier wel bij - qua kosten, tijd en productie. 

TIP

Competenties en motivatie vertellen heel wat meer dan leeftijd, geslacht, levenssituatie of afkomst. Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job, worden vaak de meest duurzame schakels in de onderneming. 

Stad Antwerpen biedt ondersteuning in de veranderingsstrategie richting inclusief ondernemen. Zo helpen we ondernemers om hun kijk op talent te verbreden. Dit kan door kansen te geven aan anderstaligen, jongeren, vluchtelingen, kortgeschoolden, … Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job. Want wie breder zoekt, die beter vindt.

Stad Antwerpen biedt ondersteuning in de veranderingsstrategie richting inclusief ondernemen en wil de kijk op talent verbreden. Want wie breder zoekt, die beter vindt.

Dit kan door:

  • kansen te geven aan anderstaligen, jongeren, vluchtelingen, kortgeschoolden,... Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job.

  • samen te werken met maatwerkbedrijven.

Via een gericht diversiteitsbeleid wil stad Antwerpen een duurzame integratie van nieuwe mensen in bedrijven garanderen. Want het volledige potentieel op de arbeidsmarkt betrekken bij de verdeling van werk, daar wordt onze samenleving alleen maar beter van.

Focus op potentieel

Een blik op de arbeidsmarkt

Waarom inclusief ondernemen?

Hoe inclusief ondernemen?

Samen met stad Antwerpen inclusief ondernemen